RSS | Язык: 

Саркандский район расположен в центральной части Алматинской области.

Административным центром района является город Сарканд, который расположен по трассе Алматы–Усть-Каменогорск на 416 километре (от г.Алматы).

Главная Работа с населением График приема граждан

График приема граждан

Сарқан ауданы әкімінің, оның орынбасарларының және аппарат басшысының қызметкерлерді, жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке мәселелер бойынша ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

PDF Печать
 

Аты-жөні, тегі

Лауазымы

Қабылдау уақыты

және күні

Орналасқан жер

Қошанбеков Ерғазы

Қошанбекұлы

Аудан әкімі

Сейсенбі күні

сағ.15.00-18.00

Бейсенбі күні

сағ.10.30-12.30


Сарқан қаласы

Тәуелсіздік көшесі №111

3 қабат, 27 кабинет

Разбеков Марат

Мелісұлы

Аудан әкімінің орынбасары

Дүйсенбі күні

сағ.10.30-12.30

Бейсенбі күні

сағ.15.00-18.00

Сарқан қаласы

Тәуелсіздік көшесі №111

2 қабат, 22 кабинет

Муханов Арман

Тұрсынұлы

Аудан әкімінің орынбасары

Сәрсенбі күні

сағ.15.00-18.00

Жұма күні

сағ.10.30-12.30

Сарқан қаласы

Тәуелсіздік көшесі №111

2 қабат, 16 кабинет

Маманбаев Ғалымжан

Қанатұлы

Аудан әкімінің орынбасары

Сейсенбі күні

сағ.10.30-12.30

Жұма, күні

сағ.15.00-18.00

Сарқан қаласы

Тәуелсіздік көшесі №111

3 қабат, 28 кабинет

Абибеков Бауыржан Бақытұлы

Аппарат басшысы

Дүйсенбі күні

сағ.15.00-18.00

Сәрсенбі күні

сағ.10.30-12.30


Сарқан қаласы

Тәуелсіздік көшесі №111

3 қабат, 30 кабинет 

ГРАФИК ПРИЕМА физических лиц, представителей юридических лиц и сотрудников акимом Сарканского района, его заместителями и руководителем аппарата

PDF Печать
 

ФИО

Должность

День и время приема

Месторасположение

Кошанбеков Ергазы

Кошанбекович

Аким района

Вторник

15.00-18.00

Четверг

10.30-12.30


город Саркан

улица Тауелсиздик №111

3 этаж 27 кабинет

Разбеков Марат

Мелисович

Заместитель акима района

Понедельник

10.30-12.30

Четверг

15.00-18.00

город Саркан

улица Тауелсиздик №111 2 этаж 22 кабинет

Муханов Арман

Турсунович

Заместитель акима района

Среда

15.00-18.00

Пятница

10.30-12.30

город Саркан

улица Тауелсиздик №111 2 этаж 16 кабинет

Маманбаев Галымжан

Канатович

Заместитель акима района

Вторник

10.30-12.30

Пятница

15.00-18.00

город Саркан

улица Тауелсиздик №111 3 этаж 28 кабинет

Абибеков Бауыржан Бакытович

Руководитель аппарата

Понедельник

15.00-18.00

Среда

10.30-12.30

город Саркан

улица Тауелсиздик №111 3 этаж 30 кабинет 

Жеке тұлғаларды және заңды тұлғадардың өкілдерін қабылдау кестесі

PDF Печать

 

Аудандық бөлім атауы

Бөлім басшысының аты жөні

Қабылдау күндері

Қабылдау уақыты

1

Аудандық білім бөлімі

Иманғазиева Панар Әнуарбекқызы

Сәрсенбі, жұма

1430-1830

2

Аудандық жер қатынастары бөлімі

Есжанов Ғазиз Отарбайұлы

Сәрсенбі, бейсенбі

900-1830

3

Аудандық құрылыс бөлімі

Рымбаев Мұратбек Мұхамбекұлы

Сәрсенбі, жұма

1430-1830

4

Аудандық сәулет және қалақұрылысы бөлімі

Аязбаев Мәлік Тоқтасынұлы

Сейсенбі, бейсенбі

900-1300

5

Аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі

Құдабаев Асхат Әуесханұлы

Сейсенбі, бейсенбі

1500-1800

6

Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

Тертюбаев Оралбек Шабденұлы

Жұмыс күндері

1000-1830

7

Аудандық ішкі саясат бөлімі

Каипов Дамир Әбдіжамилұлы

Сәрсенбі, жұма

900-1830

8

Аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

Аязбаев Талғат Тоқтасынұлы

Сейсенбі, бейсенбі

900-1200

9

Аудандық қаржы бөлімі

Иманғалиева Эльмира Елубайқызы

Сейсенбі, бейсенбі

900-1500

10

Аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

Құдияров Жәлел Қалелұлы

Жұмыс күндері

900-1830

11

Аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі

Мұқашев Нұртөлеу Төлеуұлы

Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма

900-1830

12

Аудандық кәсіпкерлік бөлімі

Ибраева Тоқжан Қалқаманқызы

Дүйсенбі, жұма

900-1830

13

Аудандық ветеринария бөлімі

Смағұлов Асқар Тұрсынханұлы

Сәрсенбі, жұма

900-1830

14

Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

Мынбаев Жомарт Куситханұлы

Сейсенбі, бейсенбі

1500-1800

15

Аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

Кауменов Айдар Болатұлы

Сейсенбі, бейсенбі

900-1300 

График приема физических лиц и представителей юридических лиц

PDF Печать

Наименование районного отдела

ФИО руководителя отдела

Дни приема

Время приема

1

Районный отдел образования

Имангазиева Панар Ануарбековна

Среда, пятница

1430-1830

2

Районный отдел земельных отношений

Есжанов Газиз Отарбаевич

Вторник, четверг

900-1830

3

Районный отдел строительства

Рымбаев Муратбек Мухамбекович

Среда, пятница

1430-1830

4

Районный отдел архитектуры и градостроительства

Аязбаев Малик Токтасынович

Вторник, четверг

900-1300

5

Районный отдел физической культуры и спорта

Кудабаев Асхат Ауесханович

Вторник, четверг

1500-1800

6

Районный отдел занятости и социальных программ

Тертюбаев Оралбек Шабденович

Рабочие дни

1000-1830

7

Районный отдел внутренней политики

Каипов Дамир Абдижамилович

Среда, пятница

900-1830

8

Районный отдел экономики и бюджетного планирования

Аязбаев Талгат Токтасынович

Вторник, четверг

900-1200

9

Районный отдел финансов

Имангалиева Эльмира Елюбаевна

Вторник, четверг

900-1500

10

Районный отдел культуры и развития языков

Кудияров Жалел Калелович

Рабочие дни

900-1830

11

Районный отдел сельского хозяйства

Мукашев Нуртолеу Толеуович

Понедельник, среда, пятница

900-1830

12

Районный отдел предпринимательства

Ибраева Токжан Калкамановна

Понедельник, пятница

900-1830

13

Районный отдел ветеринарии

Смагулов Аскар Турсынханович

Среда, пятница

900-1830

14

Районный отдел жилищно-коммуанального хозяйства и жилищной инспекции

Мынбаев Жомарт Куситханович

Вторник, четверг

1500-1800

15

Районный отдел автомобильных дорог и пассажирского транспорта

Кауменов Айдар Болатович

Вторник, четверг

900-1300